مهاباد در میان آتش و درگیری

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۴

mahabad

 

بنا بر گزارشات رسیده از مهاباد، در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، پس از اقدام به فرار خانم فریناز خسروانی از چنگ یک مامور اطلاعاتی رژیم و پرتاب خود از طبقات فوقانی یک هتل به خیابان که منجر به کشته شدن وی شد، در روز پنجشنبه مردم خشمگین هتل را به آتش کشیدند و درگیریها آغاز شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از ماموران رژیم در هتل تارا در شهر مهاباد با همکاری صاحب هتل قصد تجاوز به فریناز را داشت. خانم خسروانی که همه درها را بسته دید، خود را از طبقه فوقانی هتل به بیرون پرتاب کرد و در دم کشته شد.

مردم مهاباد پس از پی بردن به ماجرا، در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت به محل هتل مذکور هجوم برده و آنرا به آتش کشیدند. پس از این واقعه، نیروهای سرکوبگر رژیم وارد درگیری با مردم خشمگین شده و اقدام به ضرب و شتم مردم معترض کرده و بسوی جمعیت تیراندازی کردند. طبق گزارشات رسیده، تاکنون تعداد دو تن از تظاهر کنندگان کشته و بیش از ۵۰ تن به شدت مجروج شدند. تعداد نامعلومی از معترضان نیز توسط نیروی ضد شورش و پلیس بازداشت گردیدند. جو شهر همچنان ملتهب است و مردم یکدیگر را برای تظاهرات و اعتراض در روز جمعه دعوت می کنند.

حزب سبزهای ایران

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *