مافیای سد سازی همچنان به تخریب محیط زیست ادامه می‌دهد

شهریور ۶, ۱۴۰۲

خبرها حاکی از آنست که مافیای سد سازی قصد دارد بر روی سجاد رود در منطقه ی بندپی شرقی بابل سد بسازد. احداث این سد به جنگل‌های هیرکانی آسیب وارد خواهد کرد. رودخانه سجادرود از رودهای پر آب شهر بابل است که از کوه‌های البرز مرکزی در ارتفاعات سه هزار و ۷۰۰ متری در قلب جنگل‌های هیرکانی بخش بندپی شرقی بابل سرچشمه می گیرد.

سجادرود آب کشاورزی زمین های شالیزاری قسمتی از بخش های بندپی شرقی و بخش مرکزی بابل را تامین می‌کند و ظرفیت آبدهی سالانه آن ۷۵ میلیون متر مکعب است. همچنین ایجاد این سد موجب کم شدن سطح آب زیرزمینی و شور شدن آن در پایین دست خود می‌شوند که در نهایت باعث بیابان زایی خواهد شد.

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *