لغو برگزاری جلسه حمایت از جمهوری اسلامی در فرانکفورت آلمان

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۳

Dr. kazem Moussaviهموطنان گرامی و آزادیخواه،

به یمن اعتراضات و مخالفت شما با سیاست مماشات، پس از افشاء شدن نقشه برگزار کنندگان جلسه  فوروم تجاری ایران در فرانکفورت، نادر مالکی رئیس شرکت مالکی، برگزاری این جلسه را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت. این یک شکست بزرگ برای حامیان و مجریان سیاست مماشات، اعم از افراد مرتبط با وزارت خارجه آلمان، حزب سبزهای آلمان و پادوهای ایرانی طرفدار جمهوری اسلامی در این کشور و یک پیروزی برای ایرانیان مبارز و آزادیخواه در آلمان و سراسر جهان بود.

این حرکت اعتراضی با افشاگری های مستند در مورد حضور علی اشرف افخمی در جلسه آغاز شد. علی اشرف افخمی رئیس بانک صنعت و معدن در تهران و مجری و کارگزار دو شرکت دیگر مربوط به سپاه پاسداران به  نامهای تدبیر و شاهد است که هر سه  این شرکتهای مالی و تجاری در لیست تحریمهای آمریکا و کانادا قرار دارند. سپس بر اثر فشار افکار عمومی در آلمان، امید نوری پور، سخنگوی حزب سبزهای آلمان که یکی از سخنرانان در جلسه مزبور بود، انصراف خود را برای شرکت در جلسه فوروم تجاری ایران اعلام کرد. متعاقب افزایش فشارها و انصراف نوری پور، علی اشرف افخمی نیز انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه نادر مالکی در مقابل اعتراضات فزاینده از سوی ایرانیان و افکار عمومی در آلمان مجبور به لغو کامل برگزاری جلسه نمود.

از این طریق مراتب قدردانی خود و حزب سبزهای ایران را از همه هموطنان آزادیخواه که در این کمپین به من یاری رساندند، اعلام می کنم. همچنین از گروه بمب را متوقف کنید که طی این حرکت اعتراضی در کنار ایرانیان به تنویر  افکار عمومی آلمانی ها پرداخت نیز تشکر می کنم.

کاظم موسوی

۲۰ مه ۲۰۱۴

Share Button

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *