قیام زیست محیطی در تبریز: روحانی وعده هایت چه شد؟

خرداد ۲۲, ۱۳۹۳

خشک شدن دریاچه ارومیه، یکی از فجایع جاری زیست محیطی است که اکنون هموطنان ما با آن دست به گریبانند. تاکنون بیش از ۸۵ درصد از دریاچه ۵۰ هزار کیلومتر مربع در ارومیه خشک شده است و این امر باعث نگرانی روز افزون میان مردم منطقه شده است. هموطنان تبریزی در روز سه شنبه ۲۰ خرداد دست به تجمع اعتراضی در اطراف کوی دانشگاه و بلوار ۲۹ بهمن زدند و نسبت به بی تفاوتی دولت و سازمان باصطلاح محیط زیست در رابطه با این فاجعه بسیار بزرگ یعنی خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و تبعات آن اعتراض کردند. مردم در شعارهای خود بخصوص نسبت به وعده های توخالی روحانی اعتراض کردند. مردم در شعارهای خود فریاد می زدند، روحانی، روحانی وعده هایت چه شد؟

لازم به ذکر است که حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم در اولین کمپین انتخاباتی خود در استان آذربایجان وعده داده بود که مقابله با خشک شدن دریاچه ارومیه از اولویت برنامه های دولتش خواهد بود و در اولین اقدام دولت  آب دریای مازندران را به دریاچه ارومیه منتقل خواهد کرد. حسن روحانی حتی دروغ خود را با جزئیات مالی و هزینه که در حدود ۱ میلیارد دلار برآورد کرده بود، همراه ساخت. اکنون پس از گذشت بیش از یکسال مردم با صدای بلند به روحانی می گویند: روحانی وعده هایت چه شد؟

بنا به گزارشات رسیده در این اعتراضات حدود ۲۰ تن از معترضین توسط نیروی انتظامی و اوباش رژیم دستگیر شده و به نقاط نامعلوم منتقل شدند.

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *