قاسم سلیمانی، سمبل سیاست منطقه ای رژیم ایران

دی ۱۰, ۱۳۹۳

kazem1فتگوی رادیو ایرآوا با دکتر کاظم موسوی سخنگو و از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران در آلمان. لینک شنیداری با فایل کم حجم:
https://soundcloud.com/radio-irava/7p…
نقش مخرب رژیم ایران در منطقه خاورمیانه توسط عوامل آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از این عوامل قاسم سلیمانی است، فرمانده سپاه تروریستی قدس که موضوع این گفتگوست. هدف از این گفتگو پرداختن به زندگی یک فرد نیست بلکه از آنجا که به گفته میهمان امروز ایرآوا قاسم سلیمانی “سمبل و چهره یک سیاست می باشد”، کالبدشکافی فعالیتهای او، علاوه بر روشنگری درباره سیاست منطقه ای رژیم، نقش مماشاتگران غربی را نیز آشکارتر می کند.

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *