عادی نمایی اوضاع در مقابل وضعیت انقلابی جامعه و فعالان محیط زیست

آبان ۱۶, ۱۴۰۱

سخن سیاسی روز |

دستگاههای تبلیغاتی رژیم از جمله خبرگزاریهای سپاه با پخش نمایشات گوناگون سعی می‌کنند وضع موجود در جامعه را عادی جلوه داده و جریان روزمره انقلاب در سراسر ایران را انکار کنند. گرچه کانالهای خبری سپاه و صدا و سیمای رژیم در اخبار خود مجبور به پخش یکی در میان اطلاعیه‌های دستگاههای سرکوب و یا اعتراف اجباری بازداشت شدگان هستند اما در این میان با نشان دادن فعالیتهای دروغین اقشار جامعه سعی در روحیه دادن به نیروهای خودی دارند.

جشنواره ایران آینده رژیم برای نشان دادن عادی اوضاع

در زمانی که ایران یکپارچه خروش و انقلاب است، بحث درخواست از رئیس باصطلاح محیط زیست رژیم برای سهمیه ۴۰ درصدی از منابع آبی خنده دار بنظر می‌رسد. در حالیکه نیروهای سرکوبگر و جنایتکار حکومت نیکاها، سارینا‌ها نسرین‌ها، کودکان بلوچ، جوانان کرد، مازنی، گیلانی و لر و مشهدی و آذربایجانی را به خاک و خون می‌کشند، خوشحالی از توجه ابراهیم رئیسی نسبت به استفاده از انرژی خورشیدی، اینگونه فعالیتهای زیست محیطی همیاری با حاکمان خونریز در عادی نشان دادن وضعیت جامعه است. فعالیت برخی از باصطلاح دلسوزان محیط زیست ایران در حال حاضر مانند آنست که در جریان دستگیری، شکنجه مبارزین آلمانی و انتقال یهودیان به کمپهای مرگ نازیها، یک عده از هیتلر بخواهند که در مصرف آب برای صنایع آب بر تجدید نظر کند.

فعالان و دلسوزان واقعی محیط زیست ایران اکنون دوش به دوش دیگر اقشار جامعه برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی با تمامی نهادهای وابسته به آن، منجمله سازمان کذایی باصطلاح حفاظت از محیط زیست تلاش می‌کنند. آن افرادی که در کمپین‌های رژیم در عادی نشان دادن اوضاع جامعه تحت عنوان دلسوزی برای محیط زیست فعالیت می‌کنند به دنبال منافع خود و نگه داشتن پستهای دولتی‌شان هستند.

Share Button

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *