صد و شصت سال زندان و‌۱۴۸۰ ضربه شلاق و جریمه برای ۲۲ تن از فعالان محیط زیست ‌در ایران

فروردین ۲۰, ۱۴۰۱

چند دهه سوء مدیریت دولتی در مسائل زیست محیطی در شهرهای ایران نه هوای سالم برای تنفس باقی گذاشته است و نه آب آشامیدنی تمیز و کافی برای زندگی.

در طی چند دهه گذشته، ساخت پروژه ها و تونل‌های زیر زمینی با اختصاص بودجه میلیاردی و بدون در نظر گرفتن الزامات محیط زیستی توسط شرکتهای وابسته سپاه پاسداران و وزارت نیرو، ضایعات و آلودگیهای مزمن و غیر قابل جبرانی را به سطوح منابع آبی و اکولوژی ایران وارد کرده است. در مقابل کوچکترین اعتراض از سوی فعالان محیط زیست، دستگاه سرکوب رژیم آنان را در دادگاه های فرمایشی به عنوان “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “شرکت در تخریب اموال دولتی و عمومی” به زندانهای طولانی با انواع ‌فشارها و شکنجه محکوم می‌کنند.

رژیم تخریبگر محیط زیست در ماههای گذشته اعتراضات مردم اصفهان به انتقال آب رودخانه  زاینده رود و خشکاندن منابع سطحی و زیرزمینی در این استان را با دستگیری و کور کردن چشمان معترضین با گلوله های ساچمه ای پاسخ داد.

همچنین در همین سالها، طرح‌های بزرگ انتقال آب در ایران عمدتا در دست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده است. در جدیدترین مورد، با شکایت این قرارگاه در ۱۶ فروردین شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان بروجن به ریاست قاضی محسن جلیلی پیرانی، ۲۲ نفر از معترضان به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن در استان چهارمحال و بختیاری که باعث کم‌آبی و خشکی سه چشمه منابع آشامیدنی مردم و کشاورزان در این منطقه شده است، در مجموع به ۱۶۰ سال زندان با ۱۴۸۰ ضربه شلاق و جریمه محکوم کرد.

موضوع حیاتی محیط زیست در ایران، آب و خاک و جنگل و هوا با موضوع آزادی که تنها از طریق تغییر رژیم در ایران حاصل میشود، گره خورده است. حزب سبزهای ایران هموطنان و نیروهای مترقی اپوزیسیون را برای مبارزه مشترک برای آزادی مردم و رهایی محیط زیست ایران از چنگال جمهوری اسلامی دعوت می نماید.

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *