شکست دوباره سیاست مماشات در آلمان

خرداد ۹, ۱۳۹۳

potzepهموطنان گرامی و آزادیخواه،

قرار بود جلسه ای در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۱۴ با حضور نمایندگان پارلمان آلمان، سفیر جمهوری اسلامی و رئیس امور ایران در وزارت خارجه آلمان در برلین برگزار شود. این جلسه سخنرانی و گفتگو که به ابتکار بنیاد “ارزشهای اولیه بشری و تفاهم میان خلقها” برگزار می شد، مورد حمایت رسمی وزارت خارجه آلمان قرار گرفته بود. دراین راستا، مارکوس پوتسل، رئیس امور ایران و خاور میانه در وزارت خارجه آلمان گرداندگی این جلسه را به عهده داشت.

پس از افشاگری ها و نامه نگاری ها متعدد به شرکت کنندگان در جلسه و فراخوان به تجدید نظر در برگزاری این جلسه، سرانجام روزنامه بیلد امروز اعلام کرد که برگزار کنندگان این برنامه از تصمیم خود صرفنظر کردند. این در حالی است که از کنسل شدن جلسه دیگری که قرار بود با کمک مارکوس پوتسل در فرانکفورت با کمک تعدادی از پادوهای ایرانی سیاست مماشات برگزار شود، تنها یک هفته می گذرد.

 مارکوس پوتسل، یکی از سرسخترین مدافعان سیاست مماشات با رژیم ایران در آلمان است. فعالیتهای آقای پوتسل شامل برگزاری جلسات در حمایت از نزدیکی آلمان و رژیم ایران و ضربه زدن به تحریمهای بین المللی، حمله به اپوزسیون جمهوری اسلامی و دیدار با نمایندگان وزارت اطلاعات که تحت پوشش جداشدگان مجاهدین خلق به جاسوسی بر علیه مخالفان رژیم ایران در آلمان به فعالیت مشغولند، می باشد.

مارکوس پوتسل در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۳ با مامور شناخته شده وزارت اطلاعات علی اکبر راستگو در دفتر کار خود دیدار کرده بود. فرد نامبرده که به قول مجله معتبر اشپیگل از جاسوسان جمهوری اسلامی در آلمان است، علیه ایرانیان مخالف فعالیت می کند. پوتسل در وزارت خارجه آلمان و دولت این کشور یکی از حامیان بالفعل جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد خط سیاست مماشات است.

potzel

از این فرصت استفاده کرده و مراتب قدردانی خود و همکارانم در حزب سبزهای ایران را از عموم ایرانیان آزادیخواه که در بلند کردن صدای اعتراض خود به سیاست مماشات در آلمان کمک کردند و همچنین هواداران و حامیان مقاومت ایران،و فعالان اتحادیه بمب را متوقف کنید که دراین رابطه دست به افشاگری زدند، اعلام می کنم. باید هوشیارانه در هر فرصت، در هر مکان و زمان، با همه امکانات پوزه سیاست مماشات با رژیم آخوندی را به خاک مالید.

دکتر کاظم موسوی

۳۰ مه ۲۰۱۴

Share Button

Tags: , , , , ,

One Response to شکست دوباره سیاست مماشات در آلمان

  1. arman
    آبان ۱, ۱۳۹۳ at ۱۲:۱۷ ق.ظ

    dorood bar iran green party
    nang bar hamrahane velayate safih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *