سومکا – حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران

مرداد ۱۱, ۱۴۰۲

حسن داعی

سومکا یا حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران (مشابه نام حزب نازی آلمان)، تشکلی فاشیستی و نژاد پرست بود که در سالهای پایانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در ایران فعالیت میکرد. رهبر آن، داوود منشی زاده در زمان جنگ دوم در آلمان همکار حزب نازی بود.

Photos Credit: Timothy Doner

اعضای حزب سلام هیتلری میدادند و مرام آن مخلوطی از تقدس ایران باستان و نژاد آریایی بهمراه فاشیسم اروپایی بود. حزب مخالف سیستم پارلمانی بود. تصاویری از داوود منشی زاده در جلسات حزبی. داریوش همایون از رهبران حزب در کنار منشی زاده.

 

 

سومکا مدعی داشتن هزاران عضو بود. منابع بیطرف تعداد واقعی اعضاء را کمتر از هزار نفر میدانستند. اعضای حزب در کمیته های مختلف مثل «گروه حمله» سازماندهی شده و با یونیفورم سیاه و آرم حزب، به تجمعات گروههای چپ، حزب توده و کتابفروشی ها حمله میکردند.

  

منشی زاده خواهان یک مذهب جدید ملی در ایران بود که «شامل زیارت از مراکز مقدس ایران قبل از اسلام و همچنین رژه کودکان در کنار مزار داریوش (شایسته ترین نماد نژاد آریایی) میشد.» (کتاب پیکار با اهریمن)

  

رژه اعضای حزب بمناسبت زاد روز تولد محمد رضا شاه و تظاهرات دیگر. سومکا و منشی زاده بشدت یهود ستیز بودند و در بیانیه ها و نوشته های خود، این نفرت را به نمایش میگذاشتند

 

 

داوود منشی زاده رهبر سومکا در کنار فضل الله زاهدی رهبر کودتای ۲۸ مرداد. یکی از اسناد اهدایی اردشیر زاهدی به دانشگاه استنفورد که گویا شامل صورتحساب بخشی از پرداخت های نقدی به سومکا، حزب فاشیستی آریا و دیگر شرکت کنندگان در کودتا است.

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *