رژیم جمهوری اسلامی در واکنش به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران جنایت دیگری را آفرید

بهمن ۸, ۱۳۸۸

رژیم جمهوری اسلامی در واکنش به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران جنایت دیگری را آفرید و محمد رضا علی زمانی ۳۷ ساله و آرش رحمانی پور ۱۹ ساله را به جرم محاربه اعدام کرد. این جنایت و اعلام اعدامهای جدید همه از وحشت سقوط و روز سرنوشت ساز ۲۲ بهمن نشات می گیرد.

حزب سبزهای ایران اعدام زمانی و رحمانی پور را که مغایر ابتدایی ترین معیارهای جهانی حقوق بشر مانند اجازه و شرکت وکیل در دادگاه است را قویا محکوم می کند و از همه سازمانهای حقوق بشری در جهان و احزاب سبز در سراسر کره خاکی دعوت می کند که یکصدا در مقابل موج جدید اعدامها در ایران اعتراض کنند. بدون شک مردم قهرمان و آزادیخواه ایران در روز تاریخی ۲۲ بهمن پاسخ درخور به جنایتکاران حاکم خواهند داد.

حزب سبزهای ایران

۸ بهمن ۱۳۸۸

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *