رژیم بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران دشمن فرهنگ، تمدن، حقوق بشر و محیط زیست

اردیبهشت ۱۸, ۱۳۸۴

رژیم بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران در تدارک یک گردهمایی بین المللی به منظور منحرف ساختن افکار عمومی جهانی از پروژه تسلیحات هسته ای خود است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۴ اولین گردهمایی بین المللی محیط زیست، صلح و گفتگو در میان تمدنها با همکاری مشترک سازمان محیط زیست آخوندی و برنامه محیط زیست سازمان ملل در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می شود. درباره سازماندهی و فراهم کردن بودجه برگزاری این کنفرانس، ایسنا می نویسد، هیات وزیران دولت خاتمی، بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ۳ ماده یک قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی! تصویب کرد، اولین گردهمایی بین المللی محیط زیست، صلح و گفتگوی تمدنها توسط سازمان حفاظت محیط برگزار شود. بنابر منبع سایت روابط عمومی سازمان محیط زیست ۱۵/۱/۸۴ این گردهمایی به دنبال پیشنهاد سید محمد خاتمی رئیس جمهوری رژیم آخوندی در زمینه گفت و گو در میان تمدنها در سال ۱۹۹۸ برگزار می گردد. در این گردهمایی دو روزه، شماری از نمایندگان بلند پایه دولتهای کشورهای در حال توسعه و پیشرفته شرکت دارند و بهمراه کارشناسان بین المللی و فعالان و چهره های برجسته، تقابل میان محیط زیست، صلح و امنیت را از دیدگاه گفتگو در میان ادیان، فرهنگ و تمدنها مورد بررسی قرار خواهند داد

واقعیت اینستکه از هشت سال گذشته تاکنون، سیاست ریاکارانه اصلاحات و گفتگوی تمدنها توسط آخوند خاتمی، صرفا برای جلب حمایت سیاسی و مالی شیطان بزرگ، کشورهای اروپایی و مجامع اقتصادی بین المللی بمنظور حفظ و تثبیت نظام ولایت فقیه مطرح گشته و کماکان تبلیغ می شود

آخوند خاتمی در حالی در مقابل سیاستمداران بین المللی و شخصیت های مذهبی و در جلسات سازمان ملل متحد و یونسکو به دفاع از گفتگوی تمدن ها و ادیان از ابزار ارتباطی محیط زیست استفاده می کند که در ایران بطور بی سابقه و وحشیانه ای حقوق بشر نقض می شود و ادیان و مذاهب و همچنین ملیتهای مختلف سرکوب می شوند و تخریب وغارت منابع اکولوژیک و محیط زیست ایران بصورت گسترده ای رو به افزایش است. سازمان محیط زیست در شرایطی این کنفرانس را برگزار می کند، که هم اکنون بر اثر برملا شدن تلاشهای دولت خاتمی و سپاه پاسداران برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و اتمی، صدور بنیادگرایی مذهبی و تروریسم به عراق و کشورهای منطقه، رژیم آخوندی با فشارهای بی سابقه ای در داخل و خارج روبروست بطوریکه بود و نبود نظام ولایت فقیه حاکم را تهدید می کند

حزب سبزهای ایران از بدو تولد خود رژیم بنیادگرای مذهبی حاکم بر ایران را دشمن مشترک ادیان و تمدن ها در جهان امروز خوانده است و معتقد است که رژیم جمهوری اسلامی می بایست بویژه از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد به عنوان یکی از تهدیدات و چالشهای اصلی برقراری صلح و امنیت و توسعه پایدار محیط زیست در جهان کنونی تلقی گردد.
حزب سبزهای ایران
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *