روز داشنجو را با گسترش اعتراضات بر علیه رژیم فاشیسم مذهبی حاکم گرامی بداریم

آذر ۱۰, ۱۳۸۶

۱۶ آذر یادآور بیش از نیم قرن مبارزات آزادیخواهانه و مترقی دانشجویان برای دستیابی به آزادی، رفاه و پیشرفت مردم ایران است. در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ قندچی، بزرگ نیا و رضوی بر اثر یورش نیروهای مسلح رژیم شاه به دانشگاه تهران جان باختند. از آن پس دانشجویان مبارز یاد و بزرگداشت این سه آزادیخواه را دستمایه جنبشی والا و مترقی بر علیه ظلم و زور حاکم بر میهنمان کرده اند.

دانشجویان مبارز و آگاه سراسر کشور:

در سالگرد ۱۶ آذر، امسال با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، برای آزادی دانشجویان زندانی و در بند و همه زندانیان سیاسی در میهنمان، با برگزاری آکسیون، تجمع و تحصن در محیط دانشگاهی و دیگر مراکز عمومی، رژیم پاسدار- فاشیستی جمهوری اسلامی را به عقب نشینی واداریم.

پیش بسوی تشکیل جبهه داخلی- بین المللی ضد فاشیسم مذهبی

حزب سبزهای ایران

۱۰ آذر ۱۳۸۶

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *