رای دادگاه استیناف انگلستان ضربه ای جانکاه به رژیم فاشیسم مذهبی

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۸۷

دادگاه استیناف انگلستان در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ با رای خود به یک جدال حقوقی ۷ ساله پایان داد. قوه قضاییه انگلستان با این حکم دولت را موظف می کند که نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی این کشور خارج سازد. جیغ و داد سران رژیم جمهوری اسلامی همراه با مماشات چیان داخلی و بین المللی بخوبی ارزش و اهمیت رای دادگاه استیناف انگلستان را به نمایش می گذارد.

حزب سبزهای ایران از رای دادگاه انگلستان مبنی بر خروج نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی حمایت کرده و آن را ضربه ای بر پیکر فاشیسم مذهبی و در نتیجه در جهت منافع مردم ایران ارزیابی می کند. حزب سبزهای ایران یکبار دیگر از کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و آمریکا می خواهد که نام سازمانیافته ترین نیروی اپوزسیون ایران را از لیست تروریستی خارج کنند.

حزب سبزهای ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *