دیدار و حمایت از اعتصاب غذا کنندگان در اتاوا

آذر ۹, ۱۳۹۲

abdiHungerآقای عبدی هزارخانی، نماینده حزب سبزهای ایران در کانادا طی دیداری با اعتصاب غذا کنندگان در شهر اتاوا پایتخت  این کشور، حمایت حزب را از آنان ابراز داشت. بیش از ۸۰ روز از اعتصاب غذای شمار بسیاری از اعضا و هواداران مجاهدین خلق در اقصی نقاط دنیا منجمله کمپ لیبرتی برای آزادی ۷ گروگان اشرفی می گذرد.

آقای هزارخانی در محل برگزاری اعتصاب غذا به حاضرین و تمامی اعتصاب غذا کنندگن در همه کشورها بخصوص در کمپ لیبرتی درود فرستاد و گفت: ” شما الگوی مبارزین در خاورمیانه از ایران و عراق تا سوریه و لبنان هستید. اینروزها از شرق و غرب در حال مماشات با رژیم فاشیسم مذهبی در ایران هستند. بدون شک دوران مماشات به سر خواهد رسید. با فاشیسم نمی توان معامله کرد و این رژیم باید در تمامیتش سرنگون شود و شما پیشتازان این جنبش سرنگونی هستید.”

حزب سبزهای ایران

۲۸ نوامبر ۲۰۱۳

Share Button

Tags: , , ,

One Response to دیدار و حمایت از اعتصاب غذا کنندگان در اتاوا

  1. فریدون - تهران
    آذر ۱۰, ۱۳۹۲ at ۹:۳۸ ب.ظ

    شرم بر سکوت کشورهای باصطلاح دمکراتیک در برابر جنایات رژیم دست نشانده عراق حال تصور بکنید اگر دست یک دختر بچه یهودی در لندن ویا در نیویورک جراحتی برمیداشت رسانه های باصطلاح مستقل چه بلوایی بر پا میداشتند
    آیا ۱۰۰ پناهنده سیاسی ایرانی در کمپ اشرف کوچکترین ارزشی ندارد ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *