در باره منشور موسوم به مهسا

اسفند ۲۰, ۱۴۰۱

آقای رضا پهلوی در انظار عمومی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، نماد سلطنت پدر و پدر بزرگش است. او تاکنون بطور صریح و مشخص، رشته‌های اتصال خود را با این نمایندگی نگسسته است.
ما در شورای مرکزی حزب سبزهای ایران معتقدیم که وارد شدن در هر ائتلاف یا منشور مشترک با حضور نماد سلطنت، اعتبار بخشیدن به نوع حکومتی است که در سال ۱۳۵۷ رسما خاتمه یافته و پس از آن تنها بصورت نوستالژی در اذهان برخی از هموطنان ادامه یافته است.
حزب سبزهای ایران بدون وارد شدن در جزئیات و تحلیل مفاد منشور ارائه شده توسط گروه جرج تاون که البته داری نواقص فاحش و بسیار است، آن را رو به عقب دانسته و شرکت هر شخص یا گروه یا سازمان در آن را تضعیف و ترمزی برای انقلاب ژینا و دستاورد مبارزات زنان پیشرو و جوانان مبارز و آزادیخواه در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کند.
ما معتقدیم تنها ایجاد یک ائتلاف از نیروهای جمهوریخواه که بتواند اعتماد اکثریت مردم ایران را بدست آورده و مبدل به یک آلترناتیو گسترده شود، یارای مقابله با رژیم حاکم بر ایران را دارد. بدون ایجاد یک چنین آلترناتیو واقعی، سرنگونی رژیم جمهوری اسلام غیر ممکن است.

حزب سبزهای ایران

۲۰ اسفند ۱۴۰۱

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *