در باره تخریب بافت تاریخی شیراز

بهمن ۲۰, ۱۴۰۱

تخریب بافت تاریخی شیراز

رژیم قصد دارد به بهانه گسترش توسعه حرم شاهچراغ،۳۶۰ هکتار از بافت تاریخی شهر شیراز را تخریب کند. این طرح که از مدتها پیش آغاز شده و به تایید رئیسی جلاد، رئیس جمهوری رژیم نیز رسیده است اکنون بنا بر گزارشات قرار است وارد مراحل عملیاتی شود.

پروژه تخریب بافت تاریخی شیراز، یک طرح ضد زیست محیطی و بر علیه میراث فرهنگی کشور است. تخریب بافت تاریخی شیراز به بهانه توسعه شاهچراغ و سودای تبدیل شیراز به “زیارتی‌ترین شهر خاور میانه” را یکصدا محکوم کنیم.

این فاشیسم مذهبی و دست اندازی به محیط زیست و فرهنگ ایران است که باید هر چه سریعتر نابود و از پیکره سرزمین ما و خاورمیانه زدوده شود.
حزب سبزهای ایران
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *