در باره بحران آب

اسفند ۲۶, ۱۳۹۱

شهرام تابع محمدی، حمید عرب زاده، فاطمه امان و یاسین قبیشی در برنامه تلوزیونی صدای آمریکا

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *