خانم شعله رئوفی قربانی لباس شخصی های رژیم یا اتصال برق

شهریور ۹, ۱۳۹۴

cat4

سخن سیاسی روز

خبر هولناک آتش سوزی در مرکز نگهداری از گربه های بیمار معلول که توسط خانم شعله رئوفی بنیان گذاشته و مدیریت می شد، دل تمام انسانهای واقعی را به درد آورد. طبق گزارشات گوناگون، اخیر  باندهای جنایتکار رژیم برای زهر چشم گرفتن از حامیان حیوانات که بخشی از فعالان محیط زیست محسوب می شوند، در چندین محل به مراکز نگهداری از حیوانات در نقاط مختلف حمله کرده و موسسان آن مکانها را مجروح کرده اند. سایت حکومتی تابناک در مورد یکی از این حملات می نویسد:

به فاصله چند روز از مخابره خبر حمله با قمه به یک پناهگاه حیوانات بی سرپرست و آسیب دیده در اطراف ورامین و مجروح شدن خانم مؤسس این پناهگاه، اکنون خبر می‌رسد که یک پناهگاه دیگر حیوانات دچار حادثه‌ای تلخ شده و به فوت مؤسس آن انجامیده است.

پزشکی قانونی و مقامات انتظامی محل، علت حادثه را اتصال برق گزارش کرده اند اما شواهد همه حکایت از دست داشتن عوامل جنایتکار رژیم در این حادثه هولناک دارد. در جریان آتش سوزی محل نگهداری از گربه ها در اشتهارد در روز ۷ شهریور، خانم شعله رئوفی فوت نمود و مرکز ذکر شده به طور کامل طعمه حریق گشت. همه حیوانات موجود در این محل نیز بر اثر خفگی و آتش سوزی تلف شدند. پیکر خانم رئوفی در روز ۹ شهریور با حضور بسیاری از طرفداران حفاظت از حیوانات و محیط زیست و همچنین دوستان و آشنایان به خاک سپرده شد.

رژیم جمهوری اسلامی در سومین دهه از عمر خود قابلیتهای چشمگیر در آفرینش شیوه های جدیدی از جنایت را به نمایش می گذارد.

 

cat1

cat3

resized_524496_510

resized_524497_722

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *