حمله وحشیانه نیروهای عراقی به شهر اشرف باید بیدرنگ متوقف و محکوم شود

فروردین ۱۹, ۱۳۹۰

ashraf-attackدر ساعات اولیه روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ نیروهای نظامی عراقی در هماهنگی با سپاه تروریستی قدس جمهوری اسلامی در حمله ای وحشیانه به محل استقرار مجاهدین خلق در شهر اشرف فاجعه آفریدند و تا کنون شمار بسیاری کشته و مجروح شدند. حزب سبزهای ایران این حمله وحشیانه و تنفر انگیز به افراد بی دفاع را محکوم می کند و از تمام مجامع بین المللی و بخصوص از دولتهای آمریکا و اروپایی می خواهد که در این امر مداخله نمایند و نگذارند که جمهوری اسلامی از طریق عوامل خود به اعمال تروریستی در کشور عراق ادامه دهد. چشم فروبستن بر جنایات رژیم و نیروهای نظامی عراقی در خاک عراق بر علیه افراد بی دفاع نشانه آشکار سیاسیت مماشات در مقابل جمهوری اسلامی است. با وجود مماشات و امتیاز دهی به رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، منطقه و جهان روی آرامش نخواهد دید.

حزب سبزهای ایران

۱۹ فروردین

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *