حمله جنایتکارانه موشکی به کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

آبان ۸, ۱۳۹۴

logoBothدر روز پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ رژیم جمهوری اسلامی یکبار دیگر از طریق مزدوران خود در عراق دست به جنایت زد و با پرتاب ۸۰ موشک و راکت، کمپ لیبرتی، محل سکونت اعضاء سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار داد. در اثر این اقدام ضد انسانی، ۲۳ تن از ساکنان کمپ کشته و تعداد دیگری زخمی شدند.

رژیم حاکم بر ایران بی درنگ از سیاست مماشات غرب که برای اولین بار اجازه ورود به کنفرانس بین المللی در باره اوضاع سوریه در وین را یافته بود، استفاده کرده و بر خلاف تمام موازین بین المللی، زبونانه اپوزیسون خود را هدف آتشباری وحشیانه قرار داد. این اولین بار نیست که رژیم ایران از مماشات کشورهای غربی در آفریدن جنایت علیه بشریت استفاده می کند.

حزب سبزهای ایران حمله موشکی به اعضاء و هواداران مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی را محکوم کرده و از همه نیروهای سیاسی می خواهد که در مقابل این عمل جنایتکارانه ساکت ننشینند.

حزب سبزهای ایران

۸ آبان ۱۳۹۴

Share Button

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *