حزب سبزهای ایران نگران سرنوشت داریوش شکوف است

خرداد ۸, ۱۳۸۹

نزدیکان و دوستان آقای داریوش شکوف، کارگردان متعهد ایرانی مقیم برلین گزارش می دهند که وی به مدت یک هفته ناپدید شده است. در طول هفته گذشته هیچ رد و اثری از این هنرمند ایرانی مقیم آلمان یافت نشده است و با توجه به سابقه مخالفت این سینماگر ارزنده با جمهوری اسلامی و فاشیسم حاکم بر ایران، احتمال سوء قصد به جان وی توسط ماموران وزارت اطلاعات ملایان قوت می گیرد.

حزب سبزهای ایران از پلیس و مقامات دولت فدرال آلمان درخواست می کند که برای یافتن آقای داریوش شکوف تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند. حساسیت ایرانیان مقیم خارج از کشور، بخصوص در کشور آلمان در این باره یکی از حداقل مسئولیتهای هر فرد و سازمان مخالف جمهوری اسلامی است.

حزب سبزهای ایران

۸ خرداد ۱۳۸۹

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *