حزب سبزهای ایران ایجاد مزاحمت برای خانم فرح کریمی را محکوم می کند

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۸۴

بنا بر گزارش خانم فرح کریمی نماینده پارلمان هلند از حزب سبز این کشور، دوشنبه شب گذشته نهم ماه مه، ماموران وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد برای وی ایجاد مزاحمت کرده و برای مدتی مدارک وی را توقیف نمودند. این در حالی است که خانم کریمی در مدت اقامتش در ایران با شماری از فعالان حقوق بشر دیدار و گفتگو کرده بود و اکنون بیم آن می رود که جان این فعالان حقوق بشر در خطر بیافتد.

حزب سبزهای ایران آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت برای خانم کریمی را محکوم می کند و از دولت و وزارت خارجه هلند می خواهد که به عنوان اعتراض و برای عدم تکرار وقایع مشابه برای نمایندگان پارلمانش که خلاف عرف دیپلماتیک است، سفیر خود را از تهران فرا بخواند. کوتاهی در این امر به رژیم ناقض حقوق بشر حاکم بر ایران این پیام را می دهد که در آینده می تواند گستاخانه تر عمل کند.
حزب سبزهای ایران
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *