تغییر رژیم، قدم بعدی پس از تحریم انتخابات است

خرداد ۲۷, ۱۴۰۰

در آستانه نمایش انتخابات رژیم یکبار دیگر تاکید می کنیم که حکومت جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای ادمه بقا ندارد و باید توسط مردم سرنگون شود. آوردن رئیسی و پایان مضحکه اصلاح طلبی آخرین میخ بر تابوت حکومت ولایت فقیه است.

تحریم گسترده انتخابات روز جمعه که حتی از سوی خودی‌های رژیم نیز طرد شده است، بیانگر بی آیندگی جمهوری اسلامی است. گرانی، بیکاری، وضعیت وخیم معیشت، بی خانمانی، تخریب محیط زیست و … پتانسیل انفجاری بزرگ را در جامعه بوجود آورده است. برای مقابله با وضعیت قیام همگانی، پاسخ حکومت آخوند-پاسدار، آوردن احتمالی رئیسی است. به این ترتیب رژیم چه در داخل و چه در منطقه، شمشیر را از رو می بندد و به سیاق دهه اول انقلاب عمل خواهد کرد.

بالطبع مقابله مردم و اپوزسیون دمکرات و آزادیخواه نیز باید از طریق سازماندهی برای تغییر تمامیت جمهوری اسلامی باشد. نیروهای سرکوبگر و مزدور رژیم را باید در خیابانها و میادین شهرهای مختلف کشور به چالش کشید و به عقب راند. دیگر صحبت از مبارزات نرم و تعامل به نفع نهادهای مدنی که وجود خارجی ندارند، بازی در زمین رژیم است. در این میان جهانیان بسا بیشتر از گذشته با مردم ایران همراه خواهند بود و سیاست مماشات بین المللی تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.

تحریم انتخابات نمایشی قدم اول در جهت عقب راندن جمهوری اسلامی است. قدم بعدی، به میدان آمدن برای تغییر حکومت است.

حزب سبزهای ایران

پنجشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

Share Button

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *