تظاهرات گسترده مردم زنجان بخاطر اعتراض به آلودگی های زیست محیطی

مرداد ۲۱, ۱۳۹۲

هزاران تن از همونطنان در زنجان به خاطر اعتراض به آلودگی  های هوا و دفع غیر بهداشتی بازمانده های سرب در روز یکشنبه به خیابانها آمدند و به سیاستهای مخرب زیست محیطی جمهوری اسلامی اعتراض کردند. این تظاهرات عمدتا در مقابل استانداری برگزار شد. خبرگزاری های رژیم که به ناچار به انعکاس اخبار این اعتراضات مجبور شدند، در گزارشات خود وانمود کردند که مردم از مسئولان خواستند تا به درخواستهای آنان توجه نشان داده شود. تظاهرات هموطنان در زنجان یکی از بیسابقه ترین اعتراضات زیست محیطی به لحاظ گستردگی و مشارکت مردم در طول سالهای گذشته بود. در جریان خشک شدن دریاچه ارومیه نیز هموطنان آذربایجانی طی چندین نوبت تظاهرات و درگیری با ماموران سرکوبگر رژیم، خشم خود را از تخریب محیط زیست خود به نمایش گذاشتند.

 

 

 

 

 

 

zanjan

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *