بیرون آمدن نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا، یک ضربه اساسی بر رژیم حاکم بر ایران

مهر ۸, ۱۳۹۱

hilaryهموطنان گرامی،

وزارت خارجه آمریکا در روز جمعه هفتم مهر ماه ۱۳۹۱ رسما نام سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی این کشور را حذف کرد و به این ترتیب تلاش مستمر و بی وقفه بیش از یکدهه سازمانیافته ترین نیروی اپوزسیون ایران به ثمر رسید. همچنانکه در طی این مدت حزب سبزهای ایران تاکید کرده بود، این نامگذاری از ابتدا به خاطر سیاست مماشات و خشنود سازی حکومت حاکم بر ایران طرح و اجرا شده و از اساس بی اعتبار بود. با این وجود در طی همه این سالها تلاش برای بستن دست و پای اپوزسیون ایران تنها و تنها به سود جمهوری اسلامی و حامیان این رژیم در غرب بود. در این میان ایرانیان آزادیخواه هرگز نقش گروهها و افرادی که چه به عنوان لابی رژیم در آمریکا، و چه جریانات و افراد به اصطلاح اصلاح طلب و رهبران خود خوانده سبز در ابقای نام مجاهدین خلق در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا تلاش می کردند را فراموش نخواهد کرد. افراد و جریانات ضد ایرانی که عامل فرونشاندن قیام عظیم مردمی در ۳ سال گذشته بودند و بر عمر رژیم حاکم بر ایران افزودند.

واقعیات حاکی از آنست که وزارت خارجه آمریکا علیرغم میل دولت این کشور، مجبور شد نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست کذایی خارج کند. بدون شک ماهیت وجودی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، غرب و بخصوص آمریکا را وادار به اتخاذ سیاستهای بیشتری در جهت منافع مرم ایران و جامعه جهانی در سال آینده خواهد کرد. سال ۲۰۱۳ میلادی و پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، صرف نظر از نتیجه این انتخابات، سال تعیین کننده ای برای همگان خواهد بود.

حزب سبزهای ایران به همه اعضا و هواداران و رهبری مجاهدین خلق برای این پیروزی بزرگ تبریک می گوید.

حزب سبزهای ایران
۸ مهر ۱۳۹۱
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *