به حضور احمدی نژاد در نیویورک اعتراض کنیم

شهریور ۲۷, ۱۳۸۹

امسال نیز رئیس جمهور اسلامی قصد دارد مانند سالهای گذشته از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل استفاده کرده و سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی برای آشوب در منطقه، پروژه اتمی و یهود ستیزی را توجیه کند. در این میان احمدی نژاد بطور وسیع از رسانه های ارتباط جمعی غربی نیز سوء استفاده خواهد کرد.

در شرایطی که مردم و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران که در سال گذشته بافداکاری و از خود گذشتگی آنچه که بر میهنمان می گذرد را با تصاویری گویا به جهانیان نشان داده است، احمدی نژاد برای قدرت نمایی به آمریکا می آید.

رژیم به یمن سرکوب وحشیانه و مواضع ضد و نقیض موسوی، کروبی و خاتمی موفق شدکه پس از یکسال و نیم مانع تظاهراتهای خیابانی شود. گرچه از سردامدارانسابق رژیم بیش از این انتظار نمی رفت، اما جنبش مردمی بر علیه تمامیت رژیم وبا هدف تغییر آن نشان داده است . که همچنان مانند سی سال گذشته پابرجاست امسال نیز هموطنان ما در نیویورک درس دیگری به احمدی نژاد و تمامی طرفداران فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران خواهند داد.

وعده دیدار پنجشنبه ۲۳ سپتامبر، نیویورک، برابر مقر عمومی سازمان ملل متحد.

حزب سبزهای ایران
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *