برای نجات جان پناهجویان ایرانی در ترکیه بکوشیم

شهریور ۲۰, ۱۳۸۶

بنا بر گزارشات رسیده، پنج تن از پناهجویان ایرانی بنامهای سید علی عالم زاده، ابوالفضل آجرلو، علیرضا رنجبر، مجتبی وطنپور نارانی، و پژمان پیران در شهر وان ترکیه توسط پلیس این کشور دستگیر شده و هم اکنون علی رغم پذیرفته شدنشان توسط کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد، در بازداشت پلیس بسر می برند.

حزب سبزهای ایران با محکوم نمودن این عمل پلیس ترکیه خواستار آزادی پناهجویان ایرانی می باشد. از هموطنان آزادیخواه در سراسر جهان می خواهیم که برای نجات جان پناهجویان ایرانی در ترکیه بکوشند.

حزب سبزهای ایران

۲۰ شهریور ۱۳۸۶

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *