برای جلوگیری از اعدام غلامرضا خسروی بکوشیم

خرداد ۱۰, ۱۳۹۳

khosraviبنا بر کزارشات رسیده، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قصد دارد زندانی سیاسی، غلامرضا خسروی را اعدام کند. رژیم به خانواده آقای خسروی گفته است که این زندانی سیاسی در سحرگاه روز یکشنبه ۱۱ خرداد اعدام خواهد شد.

ما از همه گروههای سیاسی و اجتماعی در ایران می خواهیم که برای جلوگیری از اعدام غلامرضا خسروی تلاش کنند. همچنین حزب سبزهای ایران از تمامی احزاب سبز در سراسر جهان و گروههای حقوق بشری می خواهد که برای متوقف کردن حکم اعدام آقای خسروی بکوشند.

حزب سبزهای ایران

۱۰ خرداد ۱۳۹۳

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *