با تمام قوا در اعتراضات سرنگونی طلبانه جاری درگیر شویم

شهریور ۲۶, ۱۴۰۱

قتل مظلومانه مهسا امینی جرقه‌ای بود در بشکه باروت ایران که خشم چهار دهه مردم ایران را به انفجار کشید. زنان، جوانان و مردم قهرمان ایران در چهار گوشه ایران در حال به چالش کشیدن رژیم و نیروی سرکوبش هستند.

حزب سبزهای ایران از همه اعضاء و هواداران خود در سراسر کشور می خواهد که با تمام قوا و هر امکانی به قیام سرنگونی جاری بپیوندند و فارق از هر گونه اختلاف عقیده و سلیقه، تنها و تنها به نابودی جمهوری اسلامی بیاندیشند.

خطاب به سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی،

اکنون زمان عمل است. اگر می خواهید محیط زیست ایران را نجات دهید، به جنبش اعتراضی کنونی بپیوندید.

حزب سبزهای ایران

۲۶ شهریور ۱۴۰۱

Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *