انفجار ایستگاه آبرسانی شهر اشرف محکوم است

بهمن ۲۳, ۱۳۸۶

عوامل رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در عراق ایستگاه آبرسانی شهر اشرف را منفجر کردند. این چندمین باری است که مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در عراق دست به اقدامات جنایتکارانه مربوط به خطوط آبرسانی شهر اشرف و ساکنان منطقه می زنند.

حزب سبزهای ایران قویا این اقدام جناتکارانه عوامل رژیم تهران که در ردیف جنایات جنگی و خلاف کنوانسیونهای بین المللی است را محکوم می کند و از تمامی احزاب سبز در سراسر جهان و مجامع حقوق بشری خواستار موضعی قاطع در قبال اقدامات ضد انسانی فاشیسم مذهبی می باشد.

حزب سبزهای ایران
۲۳ بهمن ۱۳۸۶
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *