اقلیم کردستان باید پاسخگوی استرداد مصطفی سلیمی باشد

فروردین ۲۳, ۱۳۹۹
اقلیم کردستان باید فورا تحقیقات در باره موضوع استرداد آقای مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی کرد ایرانی که توسط اتحادیه میهنی کردستان عراق به رژیم ایران تحویل داده شد را آغاز کند. مصطفی سلیمی پس از استرداد توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اعدام شد.
این اولین بار نیست که اتحادیه میهنی کردستان عراق در همکاری با جمهوری اسلامی، آزادیخواهان ایران را مورد حمله و هجوم، آزار و اذیت و کشتار قرار می‌دهد. مقامهای مسئول در اربیل باید موضع روشن و شفاف خود را در باره این اقدام جنایتکارانه اعلام کنند. جا دارد احزاب کُرد در ایران و دیگر بخشهای کردستان، در این باره موضع بگیرند.
حزب سبزهای ایران
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
Share Button

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *