اعدام کاظمی و حاج آقایی توسط فاشیسم مذهبی

بهمن ۵, ۱۳۸۹

 

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران آقایان جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را به جرم توزیع اطلاعیه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام کرد. رژیم جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر بر تعداد اعدامها و میزان سرکوب و شکنجه زندانیان افزوده است. رژیم برای سرپوش کذاشتن بر اختلافات درونی خود و مهار و خنثی کردن مبارزات آزادیخواهانه مردم برای خلاصی از تمامیت دستگاه سیاسینظامی فاشیسم مذهبی و وحشت زده از فشارهای ناشی از تحریمهای بین المللی بر میزان اعدامها افزوده است.

حزب سبزهای ایران این جنایات بیشرمانه را قویا محکوم می کند و به خانواده های کاظمی و حاج آقایی و همچنین سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می گوید. بدون شک این اعدامها بر عزم جزم آزادیخواهان ایران برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران می افزاید.

حزب سبزهای ایران
۵بهمن ۱۳۸۹
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *