اعدام پنج زندانی سیاسی بیگناه توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۸۹

فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران پنچ زندانی سیاسی بیگناه را در سحرگاه روز یکشنبه ۱۹اردیبهشت در اوین بدار آویخت. فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامی نامشان بطور مختصر توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به عنوان عوامل گروهک ضد انقلاب مخابره شد.

جمهوری اسلامی اینبار در آستانه سالگرد قیام آزادیخواهانه مردم ایران، به عمد افرادی که بیگناهی شان محرز بود را به دار آویخت تا جنبش آزادیخواهانه مردم را هم به سخره بگیرد و هم به خیال خود قدرت نمایی کند.

برای توقف اعدام و شکنجه و فقر و فحشا و تخریب انسان و محیط زیست، این رژیم باید در تمامیتش سرنگون شود. شور همبستگی در محکومیت این جنایت، پس از اولین دقایق اعلام آن در میان تمامی آنانی که خواهان آزادی و آبادی ایران هستند، هر چه بیشتر خود را به نمایش گذاشت. همبستگی ساختار شکنان بدون شک به انزوای مماشات گران با این رژیم خواهد انجامید. به شکست کشاندن سیاست مماشات در ابعاد داخلی و بین المللی از ضروریات ساقط کردن این رژیم ضد بشری است. این پنج قهرمان سرافراز با جان خود گواهی دادند که بدون تردید رسیدن به آزادی و سر سبزی برای ایران و ایرانی نزدیک است.

یاد تمامی جانباختگان راه آزادی گرامی باد.

حزب سبزهای ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *