اعدام حداقل ۷۴ زندانی در ماه گذشته- سخنگوی حزب سبزهای ایران

شهریور ۲۱, ۱۴۰۲

رژیم ملاها در ماه گذشته حداقل ۷۴ زندانی را اعدام کرده است (به گزارش هه‌نگاو). در میان آنها ۳۴ نفر از اقلیت های ملی هستند: ۱۶ بلوچ، ۱۰ کرد و ۸ زندانی به اتهام جرایم مواد مخدر.

در ۱۰ مرداد، جواد روحی، یکی دیگر از زندانیان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در زندان نوشهر بر اثر شکنجه های شدید روحی و جسمی کشته شد. گمان می رود که او هشتمین معترض باشد که در زندان به قتل رسیده یا رسما اعدام شده است.

نیروهای سرکوبگر رژیم در سرکوب اعتراضات خیابانی حدود ۷۵۰ نفر را مستقیماً به قتل رسانده و بیش از ۳۰۰۰۰ نفر را دستگیر کرده اند که در بازداشت به سر می برند و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

روز چهارشنبه ۳۰ آگوست ۲۰۲۳، وزارت اطلاعات ملاها اعلام کرد که در چند هفته گذشته ۱۴ متهم به “تروریسم” را دستگیر کرده است که مطمئناً در معرض خطر اعدام هستند.

با وجود سرکوب وحشیانه رژیم در ماه‌های اخیر، اعتراض‌ها برای تغییر رژیم در دانشگاه‌های ایران و شهرهای بلوچستان و کوردستان ادامه دارد.

✍️دکتر کاظم موسوی

🔹سخنگوی حزب سبزهای ایران

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *