اعتراف به وجود آلودگی رادیواکتیو در رود ارس

شهریور ۲۱, ۱۴۰۲

Image

سلاجقه و سازمان محیط زیست رژیم که تا چندی پیش اساسا منکر وجود آلودگی رادیواکتیو در رودخانه ارس بود، حالا می‌گوید که آلودگی این رودخانه بیش از حد مجاز نیست و قرار است گروهی در سطح عالی از ایران به ارمنستان بروند و درباره موضوع آلودگی رودخانه ارس گفت‌وگو کنند.
این نوع آلودگی که درنهایت منجر به آلودگی آب آشامیدنی و آب بخش کشاورزی منطقۀ بزرگی از ایران می‌شود، با بروز انواع بیماری‌ها، بخش بزرگی از جامعۀ انسانی و زیستی را با مخاطرۀ مواجه کرده است.
Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *