اعتراض به تحرکات سازمان کاسمی و مماشاتگران با جمهوری اسلامی در برلین

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۱

casmiiدر روز شنبه پنجم ماه مه ۲۰۱۲ یک گردهمایی در برلین بدعوت گروهی که خود را “ایرانیان و اسراییلیان مخالف جنگ و تحریم” می نامیدند، برگزار شد. در تبلیغات و بروشورهایی که برای دعوت به این گردهمایی در فیسبوک و اینترنت منتشر شد، نام حقیقی و یا حقوقی از گروه و یا افراد برگزار کننده ذکر نشده بود. اما ادبیات بکار برده شده در دعوتنامه ها، اطلاعیه و کامنت های صفحه فیسبوک همه نشان از خط مماشات و در مخالفت با تحریمها وفشارهای جامعه جهانی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی داشت.

از چند ماه قبل از این، تعدادی از طرفداران کاهش فشار بر رژیم ایران در آلمان مانند محسن مسرت، عضو رسمی گروه کاسمی که عملا در همکاری با احمدی نژاد و مشایی در انگلیس و آمریکا فعالیت می کند به همراه تعدادی از چهره های سیاسی آلمانی، اقدامی برای جمع آوری امضاء در مذمت جنگ و تحریم بر علیه رژیم آخوندی در جامعه آکادمیک و سیاسی آلمان کرده بودند. گردهمایی روز شنبه در حقیقت شکل بخشیدن اجتماعی به تحرکات مجازی گروه کاسمی و مماشات گران در آلمان بود.

همانطور که حدس زده می شد، در روز شنبه، برگزارکنندگان و خط دهندگان این حرکت رونمایی شدند. محسن مسرت و اعضای گروه کاسمی به همراه فرهاد فرجاد از حزب توده و برخی از اصلاح طلبان حکومتی هدایت این حرکت را بر عهده داشتند.

در اعتراض به مماشات گران با رژیم ایران و شعارهای آنان مبنی بر کم کردن فشار از روی جمهوری اسلامی، تعدادی از ایرانیان آزادیخواه و آلمانی های نگران از فعالیتهای عوامل رژیم در برلین با حمل پلاکاردهایی با مضمون افزایش فشار بر ملاها، مخالفت با جنگ و سرنگونی بدون قید و شرط رژیم ایران در محل حضور یافتند.

حزب سبزهای ایران
۵ مه ۲۰۱۲
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *