اطلاعات سپاه و ادعای خلع سلاح آمریکا

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸

سخن سیاسی روز

سایت تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران امروز ۲۸ اردیبهشت، گزارشی از شرکت حسین سلامی و سخنرانی وی در جمع مسئولین اطلاعات سپاه را منتشر کرد. این اولین حضور و موضعگیری حسین سلامی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران است که به تازگی توسط خامنه‌ای به این سمت برگزیده شده است.

سلامی در قسمتی از سخنرانی خود ادعا کرده است: “ما امروز در فضای جنگ تمام‌عیار اطلاعاتی با آمریکا و جبهه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی هستیم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی و عملیات سایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی عمومی و القای رعب و وحشت است و در این نبرد لحظه‌ای از اندیشیدن به آمریکا و تمرکز بر دشمن، تشخیص راهبردها و الگوی رفتاری آن نباید غافل شویم.”

اعتراف سلامی در براه اندازی عملیات سایبری و ایجاد جنگ روانی تاییدی بر گزارش محققان دانشگاه تورنتو در هفته جاریست که رژیم ایران با ایجاد حسابهای کاربری مختلف در خارج از ایران کمپین گسترده‌ای را بر علیه آمریکا از طریق ایجاد خبرهای جعلی در ماجرای فرستادن ناوهای جنگی به خلیج فارس و مظلوم نشان دادن جمهوری اسلامی براه انداخته است.

اطلاعات سپاه پس از جنگ هشت ساله در موازات با وزارت اطلاعات رژیم که به ظاهر تحت کنترل دولت است، تشکیل شده که حتی نسبت به همزاد خود از اختیارات و بودجه بیشتری برخوردار بوده و هست. گرچه هر دو بخش اطلاعاتی رژیم مستقیما زیر نظر خامنه‌ای و فرماندهان سپاه اداره می‌شود، اطلاعات سپاه دارای ویژگی‌های بیشتری برای رژیم می‌باشد.

حسین سلامی که در میان فرماندهان سپاه گفته می‌شود از هوش کمتری برخوردار است در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت: “نظام سیاسی آمریکا ترک برداشته و استحکام خود را از دست داده است، این نظام ظاهر و هیکلی مهیب دارد، اما دچار پوکی استخوان است؛ در حقیقت داستان آمریکا مانند برج‌های تجارت جهانی است که با تحمل ضربه‌ای ناگهان فرو می‌ریزند.”

سلامی با ادعای تَرک برداشتن نظام سیاسی آمریکا به طور ضمنی با نام بردن از برج‌های تجارت جهانی که اشاره‌ای به عملیات تروریستی گروه القائده در سال ۲۰۰۱ که منجر به فروریختن برجهای دوقلو در نیویورک شده بود، آمریکا را تهدید به عملیاتی مشابه می‌کند. این درحالیست که هم خامنه‌ای و هم ظریف در وحشت از حضور ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس بارها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست. افاضات سلامی در تهدید “شیطان بزرگ” تنها یک روز پس از آن ارائه می‌شود که موشکهای اسرائیلی پایگاههای رژیم در خاک سوریه را منهدم کردند و طبق معمول قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در برابر این شکست حقارت‌بار دم برنیاوردند.

فرمانده جدید سپاه پاسداران در آخرین بخش صحبت خود گفت: “ما در جنگ اطلاعاتی قادر به شکست دشمن هستیم؛ این‌که اراده دشمن برای به‌کارگیری قدرت را سلب کنیم، به‌مفهوم خلع سلاح دشمن است.”

این ادعای سلامی اشاره به گزارشات چند روز اخیر رسانه‌های عمومی آمریکا مبنی مخالفت رئیس جمهور آمریکا برای انجام عملیات نظامی در مقابل مشاور امنیت ملی دولتش است که بازتاب گسترده‌ای در فضای رقابتی در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ داشته است. حسین سلامی فضای رقابت بین دو حزب دمکرات و جمهوریخواه و جنجالهای پیرامون ترامپ را به حساب موفقیتهای سپاه پاسداران گذاشته و ادعا می‌کند، مخالفت ترامپ با حمله نظامی به ایران، ناشی از عدم توان تصمیم گیری آمریکاست که از نظر او خلع سلاح دشمن معنی می‌شود.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *