استفاده رژیم از رود هیرمند برای انحراف افکار عمومی در مورد اعدامها و سرکوب افسار گسیخته

اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۲

جمهوری اسلامی در زیر ضرب انقلاب ژینا مهسا امینی و برای مقابله با جنبش زن زندگی آزادی، دست به افزایش اعدامها در نقاط مختلف کشور زده است. رژیم خوب می‌داند که اگر ذره‌ای از میزان اعدام و سرکوب کم کند، به یکباره جارو خواهد شد.

پس از اعتراضات داخلی و بین المللی به موج اعدامهای اخیر، حکومت ایران با بزرگ کردن موضوع حقابه ایران از رود هیرمند از طریق رسانه‌های حکومتی، فرستادن وزیر خارجه به افغانستان و سفر رئیسی جلاد به سیستان، برای کم کردن فشارها و انحراف افکار عمومی، دست به این ترفند زده است. رژیم که از میزان منفوریت حکومت قرون وسطایی طالبان نزد جهانیان آگاه است، به این ترتیب موضوع جدیدی را مطرح می‌کند و همچنین با نمایشات منازعات احتمالی با همسایه شرقی به خیال خود حس وطن پرستی تعدادی از هموطنان در ایران را بر می‌انگیزد.

ما از فعالان و دوستداران محیط زیست می‌خواهیم که نسبت به این نمایشات کاذب رژیم هشیاری بخرج داده و وارد این بازی‌های آخوندی نشوند. معضل کمبود آب در ایران در درجه اول به سوء مدیریت و دزدی‌ و اختلاسهای شرکتهای وابسته به سپاه در پروژه‌های سد سازی، عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در مناطق محروم، تشویق کشاورزی نامناسب متناسب با منطقه زیر کشت برای جلب حمایت کشاورزان و بسیاری دیگر از سیاستهای مخرب زیست محیطی مربوط می‌شود. با ادامه حیات این رژیم هیچیک از جنبه‌های محیط زیست در ایران بهبود نخواهد یافت. تنها راه حفاظت از محیط زیست ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

حزب سبزهای ایران

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *