از هر حرکت آزادیخواهانه بر علیه رژیم دفاع کنیم

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸

سخن سیاسی روز

در روز دوشنبه هفته جاری، دانشجویان دانشگاه تهران با برپایی یک تجمع در اعتراض به حجاب اجباری، توجهات داخلی و بین المللی را به خود جلب کردند. خبرهای تجمع اعتراضی دانشجویان که همراه با حمله اوباش رژیم به درگیریهای محدود منجر شد، بازتاب گوناگونی در رسانه‌های اجتماعی فارسی زبان داشت. برخی از حسابهای کاربری در تویتر این اعتراضات را منتسب به گروههای دانشجویان چپ، سوسیالیست و کمونیست دانستند و در جهت تخریب آن برآمدند. برخی از کاربران دیگر با تفکرات مخالفِ چپ ناآگاهانه به تمسخر و به زیر سوال بردن اعتراضات دانشجویان پرداختند.

دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی طی سالیان گذشته به تاسی از ابتکارات مخرب روسیه در زمینه مهندسی افکار عمومی در غرب و دخالت در ساز و کارهای دمکراتیک کشورهای غربی، بشدت از رسانه‌های اجتماعی برای تفرقه افکنی در میان مخالفان خود استفاده کرده است. از جعل خبر گرفته تا کامنت گذاری زیر پستهای گوناگون، عوامل رژیم بخوبی برای تخطئه هرگونه شکل‌گیری حس همدلی و همکاری میان مخالفان و براندازان، ابزارهای مختلف سایبری را بکار می‌گیرند. متاسفانه برخی از چهره‌ها و فعالان رسانه‌های اجتماعی نیز ناآگاهانه در این دام افتاده و آب به آسیاب وزارت اطلاعات می‌ریزند.

روز سه‌شنبه ۱۴ مه، نشریه هیل به نقل از محققان سایبری دانشگاه تورنتو گزارش داد که رژیم ایران با ایجاد حسابهای کاربری مختلف در خارج از ایران کمپین گسترده‌ای را بر علیه آمریکا از طریق ایجاد خبرهای جعلی در ماجرای فرستادن ناوهای جنگی به خلیج فارس و مظلوم نشان دادن جمهوری اسلامی براه انداخته است. در این گزارش آمده است که رژیم ایران بصورت حرفه‌ای با ایجاد کارزار دروغ پراکنی باعث سردرگمی ژورنالیستها و منابع خبری مختلف شده است.

شک نباید داشت که فعالیت و دروغ پراکنی برای ایجاد اختلاف میان براندازان و ناامید کردن فعالین آزادیخواه از هر کمپین دیگری برای رژیم مهمتر است و باید توجه کرد که اگر رژیم حتی در چنین وضعیت وخیم اقتصادی و تشتت داخلی، با فعالیت متمرکز و سازماندهی شده چنین کمپینهایی را براه می اندازد، حتما حاضر به پرداخت بها و انرژی گذاری بسا بیشتر در زمینه مقابله با مخالفانش است.

جای آنست که مخالفان جدی جمهوری اسلامی با تعمق بیشتر و احتیاط در دنبال کردن حرکات مشکوک در رسانه‌های اجتماعی، این ترفند رژیم در زمینه اختلاف افکنی میان مخالفان و به بیراهه کشاندن و در نهایت ناامید کردن دانشجویان و فعالان آزادیخواه را خنثی کنند.

برای آشنایی با نحوه کار  دستگاه اطلاعاتی و دروغ پراکنی روسیه، خواندن این مقاله مجله نیویورک تایمز منتشر شده در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۵ توصیه می‌شود.

Share Button

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *