آرایش نظامی حکومت ایران بر علیه احزاب کُرد ایرانی را یکصدا محکوم کنیم

خرداد ۱۰, ۱۴۰۲

Image

بر طبق گزارشات رسیده و شواهد میدانی موجود، سپاه تروریستی پاسداران با انتقال ادوات و سلاح‌های سنگین به مرزهای غربی کشور و گرفتن آرایش تهاجمی، قصد حمله به احزاب کُرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را دارد.

سران رژیم و فرماندهان سپاه در وحشت از براه افتادن موج جدید و قریب الوقوع اعتراضات سراسری برای چاره جویی و ترساندن مردم، سلاح تهدید را بسوی کُردستان، خاستگاه انقلاب زن زندگی آزادی نشانه می‌روند. جمهوری اسلامی در بن بست مطلق، هیچ راه حلی برای هیچیک از مشکلات عدیده مردم، از فقر و گرسنگی تا تخریب محیط زیست و بهداشت و درمان و غیره ندارد. گرانی افسارگسیخته، شهروندان در شهرهای مختلف کشور را به حالت انفجاری رسانده است. حکومت با نشان دادن چنگ و دندان به احزاب کُرد ایرانی قصد ارعاب تمامی ایران را دارد. همچنین حکومت نیاز دارد تا با لشکرکشی به کردستان به نیروهای تضعیف شده و در حال ریزش خود روحیه داده و دستگاه سرکوب را امیدوار نگاه دارد.

آیا اینکه این نقل و انتقالات فقط نمایشی برای ترساندن مردم در شهرهای مختلف است و یا اینکه از روی استیصال و حماقت، رژیم به اقلیم کردستان تجاوز خواهد کرد، احزاب کُرد ایرانی اعلام کردند که برای دفاع از خود از مرز عبور کرده و وارد کُردستان ایران خواهند شد. در هر صورت ما از همه آزادیخواهان، جریانات سیاسی در ایران می‌خواهیم که یکپارچه از کُردستان و احزاب مترقی این سنگر همیشگی آزادیخواهی حمایت کنند.

ما همچنین از جامعه جهانی، مجامع حقوق بشری بین‌المللی و احزاب سبز در سراسر جهان می‌خواهیم که در مقابل این ماجراجویی جدید جمهوری اسلامی سکوت نکنند.

حزب سبزهای ایران

۹ خرداد ۱۴۰۲

Share Button

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

برای انتشار کامنت، جواب مسئله زیر را بنویسید *